Konkurrensrättsöverträdelser
– Ekonomisk analys i den juridiska processen
   
 
Författare:Henriksson Lars
Titel:Konkurrensrättsöverträdelser – Ekonomisk analys i den juridiska processen
Utgivningsår:2013
Omfång:285 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112648
Ämnesord:Marknadsrätt , Ekonomi

Pris: 829 SEK exkl. moms
Konkurrensrätten bygger på ett flertal målsättningar, inte minst ekonomiska. Förutom allmänna marknadsintegrationsmål finns även direkta
och indirekta mål om ekonomisk effektivitet. Rättsreglerna om konkurrens
– främst konkurrensbegränsande avtal och missbruk av marknadsdominans
lämnar dock mycket liten vägledning om hur hänsynstagande
till ekonomiska målsättningar skall göras i den juridiska analysen.

I denna bok behandlas hur ekonomiska målsättningar bör och kan integreras
i praktisk tillämpning av konkurrensreglerna. Härtill görs en kritisk
utredning av rättspraxis och beslutspraxis inom vissa väsentliga
områden relaterat till missbruk av marknadsdominans.

Boken speglar, med vissa undantag, rättsläget i december 2012.

 
  © 2017 Jure AB