Prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet
   
 
Titel:Prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet
Utgivningsår:2013
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:77
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Inför ändring av könstillhörighet, föreslås kravet på sterilisering och förbud mot bibehållen fortplantningsförmåga, i vissa fall tas bort.

 
  © 2017 Jure AB