Prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag
   
 
Titel:Prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag
Utgivningsår:2013
Omfång:217 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213115
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:115
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms
När och var får Storebrors öga riktas mot dig?

Förslag om moderniserade och tydligare regler om kameraövervakning på offentliga platser på ett sätt som säkerställer balansen mellan behovet av övervakning och skyddet för enskildas integritet.
En ny kameraövervakningslag ska därvid ersätta 1998 års lag och vissa bestämmelser i personuppgiftslagen.
Tillstånd ska ges om övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Större utrymme skapas dock för kameraövervakning utan krav på tillstånd, bl.a. i butiker samt i tunnelbanan och parkeringshus. Övervakning på icke offentliga platser får ske utan tillstånd. Detsamma gäller rent privat övervakning, t.ex. i hemmet, där den nya lagen inte ska gälla. Integritetsskyddet förstärks genom en bestämmelse om skadestånd vid överträdelser av lagen. I samma syfte förstärks sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material.
Datainspektionen får en central tillsynsroll i syfte att göra länsstyrelsernas praxis mer enhetlig.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

 
  © 2017 Jure AB