Information och ansvar
– Om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden
   
 
Författare:Samuelsson Per
Titel:Information och ansvar – Om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden
Utgivningsår:1991
Omfång:368 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9119081626
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Tillgången på information från börsbolagen är avgörande för varje aktiemarknads förmåga att fungera. Bristfälliga eller felaktiga uppgifter kan få allvarliga konsekvenser. Boken beskriver förekommande informationsregler och analyserar vilka påföljder och sanktioner som kan aktualiseras när ett börsbolag bryter mot dessa regler. I ett avsnitt diskuteras det straffrättsliga ansvaret. Svindleriparagrafen (BrB 9 kap. 9 §) utgör ett kraftfullt redskap i detta sammanhang. Även det börsrättsliga sanktions- och påföljdssystemet analyseras grundligt. Störst uppmärksamhet ägnar författaren förutsättningarna för att erhålla skadestånd på aktiebolagsrättslig eller allmän skadeståndsrättslig grund. Denna individuella och privaträttsliga dimension av handeln med aktier kan inte tillgodoses genom de övriga sanktionerna och påföljderna. För den enskilde placeraren har därför frågan om skadestånd kan utgå eller inte stor betydelse.
 
  © 2017 Jure AB