Ds 2013:21 Lagvalsregler på obligationsrättens område Rom I- och Rom II-förordningarna
   
 
Titel:Ds 2013:21 Lagvalsregler på obligationsrättens område Rom I- och Rom II-förordningarna
Utgivningsår:2013
Omfång:98 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239216
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:21
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms
Utredaren Michael Hellner, har haft i uppgift att se över vilka lagändringar som blir nödvändiga med anledning av Rom I- och Rom II-förordningarna och lämna förslag. De lagar som berörs är:

- Trafikskadelagen (1975:1410)
- Sjölagen (1994:1009)
- Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal
- Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
- Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
 
  © 2017 Jure AB