Prop. 2012/13:117 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
   
 
Titel:Prop. 2012/13:117 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
Utgivningsår:2013
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213117
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:117
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB