Prop 2012/13:150 Patientrörlighet i EU
– förslag till ny lagstiftning
   
 
Titel:Prop 2012/13:150 Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning
Utgivningsår:2013
Omfång:196 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:150
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
Ladda ner PDF

Propositionen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i det följande benämnt patientrörlighetsdirektivet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2013.
 
  © 2017 Jure AB