Associationsrättslig rättspraxis med hänvisningar
   
 
Författare:Hemström Carl , Lagerstedt Anders
Titel:Associationsrättslig rättspraxis med hänvisningar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:738 sid.
Förlag:Litteraturcompagniet
ISBN:9197317063
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Litteraturcompagniet
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Denna praxissamling innehåller rättsfall beträffande enkla bolag, handelsbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar samt samfällighets-föreningar från 1935 till 2000. I denna tredje upplaga har nya rättsfall tillförts och vissa äldre fall tagits bort. Hänvisningar sker beträffande de olika fallen till central associationsrättslig litteratur där de behandlas.

Carl Hemström är professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet. Anders Lagerstedt är civilekonom och lärare i associationsrätt vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.
 
  © 2017 Jure AB