SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning - del 1
   
 
Titel:SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning - del 1
Utgivningsår:2013
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239612
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljömålsberedningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:43
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms
En långsiktigt hållbar markanvändning är avgörande för att vi ska kunna nå generationsmålet och många av våra miljökvalitetsmål. Hur vi använder marken har samtidigt stor betydelse för flera näringar som jordbruk, skogsbruk, turism och energiproduktion.

Markanvändningen spelar även en väsentlig roll för infrastruktur, regional utveckling, kulturmiljö, friluftsliv och rekreation. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar markanvändning måste olika intressen och anspråk beaktas och långsiktiga avvägningar mellan samhällsmål göras. Syftet med strategin är att göra dessa långsiktiga politiska avvägningar.

I detta delbetänkande fokuserar utredningen på skydd och skötsel av land- och sötvattenområden och miljöhänsyn i skogsbruket.
 
  © 2017 Jure AB