Prop. 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn
   
 
Titel:Prop. 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn
Utgivningsår:2013
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:201213162
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:162
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ändras så att Migrationsverket får utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som inte har en överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn. Några särskilda skäl för anvisning till kommuner utan överenskommelse ska inte längre krävas. Ett beslut om anvisning ska inte kunna överklagas.

Förslaget innebär ingen förändring när det gäller ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Migrationsverket ska alltså även fortsättningsvis ha det övergripande ansvaret för mottagande av ensamkommande barn och mottagandet av barnen ska ske i kommunerna.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.
 
  © 2017 Jure AB