Prop. 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
   
 
Titel:Prop. 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Utgivningsår:2013
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213178
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Propositioner nr. 2012/13:178
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Föreslår att ändrinar görs i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förkortad BFL. Ändringarna innebär att innehållet i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen ska preciseras m.m.

 
  © 2017 Jure AB