Regeringens skrivelse 2012/13:101 Årsredovisning för staten 2012
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:101 Årsredovisning för staten 2012
Utgivningsår:2013
Omfång:262 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213101
Serie:Propositioner nr. 2012/13:101
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 175 SEK exkl. moms
Regeringen lämnar en redogörelse för det ekonomisk utfallet i staten 2012.
Skrivelsen omfattar en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt övriga finansiella befogenheter, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, utvecklingen av statsskulden, redovisning och riskanalys av statliga garantier och krediter samt nationellt intygande och avgifter till och bidrag från EU. En sammanställning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen under året och regeringens åtgärder med anledning av dessa lämnas. Vidare redovisas myndigheter som fått en modifierad revisionsberättelse från Riksrevisionen och skälen för detta.

 
  © 2017 Jure AB