Regeringens skrivelse 2012/13:98 Redogörelse av skatteutgifter 2013
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:98 Redogörelse av skatteutgifter 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213098
Serie:Propositioner nr. 2012/13:98
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 30 SEK exkl. moms
Regeringen redogör för skatteutgifter 2013.

 
  © 2017 Jure AB