Lagen om företagsrekonstruktion
– En kommentar
   
 
Författare:Hellners Trygve , Mellqvist Mikael
Titel:Lagen om företagsrekonstruktion – En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:296 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017349
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

Pris: 1245 SEK exkl. moms
I den nu föreliggande upplagan har uppdateringar
gjorts med hänsyn till lagändringar, lagförslag, rättsfall och doktrin som tillkommit efter utgivningen av den första upplagan (1997). Texten
har också i övrigt setts över med hänsyn till tidens utveckling.

Kommentaren vänder sig till dem som i olika egenskaper har att ta befattning med företagsrekonstruktion, t.ex. som rekonstruktör och handläggare hos banker och andra kreditinstitut. Även domstolar och andra myndigheter som kommer i kontakt med den nya lagen bör kunna finna ledning för sitt arbete.
 
  © 2017 Jure AB