Lagarna om kontoföring av finansiella instrument och om avvecklingssystem
– En kommentar
   
 
Författare:Wallin-Norman Karin
Titel:Lagarna om kontoföring av finansiella instrument och om avvecklingssystem – En kommentar
Anmärkning:
Utgivningsår:2013
Omfång:156 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017370
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 560 SEK exkl. moms
Verket är en lagkommentar och behandlar lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

 
  © 2017 Jure AB