Prop. 2012/13:189 Förstärkta samarbetssamtal
   
 
Titel:Prop. 2012/13:189 Förstärkta samarbetssamtal
Utgivningsår:2013
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213189
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:189
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att kommuner ska vara skyldiga att bereda föräldrar möjlighet att i samarbetssamtal ta upp frågor som gäller barnets försörjning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB