Prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati
   
 
Titel:Prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati
Utgivningsår:2013
Omfång:132 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till förändringar av reglerna för det kommunala partistödet och i kommunallagen. Förslagen är desamma som de som redovisades i lagrådsremissen den 3 juni 2013.

Förändringar som föreslås är:


Ändringar av partistöd i kommuner och landsting
Ny minsta nivå för fullmäktige i små kommuner
Ändrad mandattid för fullmäktige efter val
Möjlighet att delta på distans
Återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2014.
 
  © 2017 Jure AB