Prop. 2013/14:6 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
   
 
Titel:Prop. 2013/14:6 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
Utgivningsår:2013
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314006
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:6
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag om utbetalning av barnbidrag, anmälan för flerbarnstillägg och beräkning av flerbarnstillägg i vissa fall.

Lagändringarna med vissa övergångsbestämmelser föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.
 
  © 2017 Jure AB