Prop. 2013/14:17 Marknadsföring av modersmjölkersättning och tillskottsnäring
   
 
Titel:Prop. 2013/14:17 Marknadsföring av modersmjölkersättning och tillskottsnäring
Utgivningsår:2013
Omfång:114 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314017
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:17
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag till en ny lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lagen ska genomföra bestämmelserna om marknadsföring i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG.

Den nya lagen och övriga föreslagna lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB