Prop. 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
   
 
Titel:Prop. 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Utgivningsår:2013
Omfång:257 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314010
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:10
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att alkoholvaror och tobaksvaror som flyttas under uppskovsförfarande ska omfattas av det datoriserade systemet, EMCS, även vid flyttningar inom Sverige. Detta system används i dag endast vid flyttningar till eller från andra EU-länder. Energiprodukter som flyttas under uppskovsförfarande ska också omfattas av det datoriserade systemet om de flyttas från en importplats i Sverige till en mottagare i Sverige. Förslagen innebär vidare bl.a. att Skatteverket ges en ny möjlighet till kontroll av aktörer inom uppskovsförfarandet genom s.k. punktskattebesök.

Dessutom föreslås i propositionen att skatt inte ska betalas för vissa alkohol- och tobaksvaror som omhändertagits av Tullverket och inte lämnas ut. Det föreslås samtidigt att möjligheten att återutföra sådana varor från Sverige tas bort.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 vad avser bl.a. beskattningen av varor som omhändertagits av Tullverket.

Huvuddelen av förslagen föreslås däremot träda i kraft först den 1 april 2014 för att myndigheter och aktörer ska hinna förbereda sig för förändringarna.
 
  © 2017 Jure AB