SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan
   
 
Titel:SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan
Utgivningsår:2013
Omfång:378 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240229
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2012 års Skuldsaneringsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Regeringen beslutade den 12 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. I uppdraget låg att utreda kravet på kvalificerad insolvens och längden på betalningsplanen.

Utredningens övergripande uppdrag har varit att överväga åtgärder för att få fler så kalllade evighetsgäldenärer att ansöka om skuldsanering i stället för att de år efter år är föremål för löneutmätning eller motsvarande. I uppdraget har ingått att överväga bland annat följande.

-Föreslå förbättringar för dem som har rätt till skuldsanering att också få det.
-Om de krav som i dag ställs på gäldenären, borgenärerna och det allmänna i fråga om skuldsanering är lämpliga eller om kraven bör se ut på annat sätt än i dag.
-Om det ska bli enklare att ansöka om skuldsanering.
-Hur skuldsaneringslagens krav på kvalificerad insolvens tillämpas.
-Betalningsplanens längd.

I uppdraget betonas att utredningen ska ägna uppmärksamhet åt hur de förändringar de föreslår tillgodoser grundtankarna med skuldsaneringsinstitutet.
 
  © 2017 Jure AB