Prop. 2013/14:19 Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag
   
 
Titel:Prop. 2013/14:19 Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag
Utgivningsår:2013
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314019
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:19
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår i propositionen regler för att hindra viss typ av skatteplanering med hjälp av koncernbidrag mellan företag som beskattas med olika skattesatser under övergången från den tidigare bolagsskattesatsen till den längre skattesats som gäller från och med 2013. Förslaget innebär att ett företags möjlighet att göra avdrag för ett koncernbidrag begränsas på visst sätt. Reglerna föreslås få effekt från och med den 19 april 2013, dvs. dagen efter den dag då regeringen i en skrivelse till riksdagen aviserade att ett förslag var att vänta.
 
  © 2017 Jure AB