Prop. 2013/14:30 Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet
   
 
Titel:Prop. 2013/14:30 Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet
Utgivningsår:2013
Omfång:359 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:30
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 175 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ny lag med kompletterade avgiftsbestämmelser till tillsynsförordningen. Förslaget syftar till att möjliggöra för Finansinspektionen att kunna ta ut avgifter för inspektionens tillsyn och prövning av ansökningar och anmälningar med anledning av EUförordningen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB