Prop. 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter
   
 
Titel:Prop. 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter
Utgivningsår:2013
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314014
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:14
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att nedsättningen av egenavgifterna förstärks genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften. I propositionen föreslås också att begränsningsregeln för delägare i handelsbolag och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet tillsammans slopas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB