Kan landet lagom vara bäst?
   
 
Författare:Lundgren Kurt
Titel:Kan landet lagom vara bäst?
Utgivningsår:2013
Omfång:333 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186949341
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Ekonomi

Pris: 265 SEK exkl. moms
Sverige och de nordiska länderna är i främsta ledet i fråga om ekonomi, innovationsförmåga, välfärd och miljö. Kurt Lundgren menar att avgörande för dessa framgångar har varit förmågan att lära sig av sina misstag och etablera framåtsyftande läroprocesser på organisatorisk och samhällelig nivå. De internationella kopplingarna har dessutom skapat ett effektivt näringsliv och samhällskulturen har präglats av dialog, bred delaktighet och balanserade beslut. Frågan är dock om systemen kan hantera framtidens samhälle och ekonomi, med långtgående globalisering och svårigheter att skapa långsiktigt hållbara lösningar.
 
  © 2017 Jure AB