Prop. 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur
   
 
Titel:Prop. 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur
Utgivningsår:2013
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I budgetpropositionen för 2014 har regeringen gjort bedömningen att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur bör byta namn till E-hälsomyndigheten. Därför föreslår regeringen i denna proposition lagändringar som innebär att hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten.
 
  © 2017 Jure AB