Prop. 2013/14:28 Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
   
 
Titel:Prop. 2013/14:28 Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
Utgivningsår:2013
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:28
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser ett beskattningsår samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för företagen. Möjligheten att redovisa mervärdesskatten senare begränsas dock för företag som bedriver handel med andra EU-länder.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB