Finansanalytikernas rekommendationer 2013
   
 
Titel:Finansanalytikernas rekommendationer 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:234 sid.
Förlag:Sveriges Finansanalytikers Förening
ISBN:14011298
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 438 SEK exkl. moms
Finansanalytikernas ovärderliga rekommendationsbok är nu färdig att beställa. Årets bok av Finansanalytikernas rekommendationer 2013 är väsentligt utökad jämfört med tidigare upplagor. Den största förändringen är ett mycket omfattande avsnitt gällande sektorspecifik värdering. Olika sektorers särdrag beskrivs och diskuteras för ge en ökad förståelse för hur olika affärsmodeller påverkar bolagens intjäningsförmåga. Vilka är de vanligaste nyckeltalen som används inom respektive sektor och vilka omvärldsfaktorer påverkar en viss sektor mest? Det är frågor som vi hoppas att det mer 50 sidor långa sektorkapitlet ska besvara. Oerhört matnyttig läsning för de som fördjupa sina kunskaper inom olika segment.

En annan nyhet är att nyckeltalskapitlet har utökats med en särskild rekommendation inriktad mot banker. Övriga rekommendationer är reviderade och uppdaterade i förhållande till allmän praxis men även ändrade redovisningsregler och generell marknadsutveckling.

En finansieringsform som erhållit alltmer uppmärksamhet de senaste åren företagsobligationer och mot denna bakgrund har SFF tagit fram en särskild rekommendation inom detta område. Den bygger på EFFAS (de europeiska finansanalytikerorganisationen) rekommendation inom samma område.

Till sist har boken genomgått en omfattande grafisk översyn vilket förhoppningsvis gör den mer lättillgänglig och mer användarvänlig.

Innehållsförteckning i sammandrag:

1. Nyckeltal för rörelsedrivande bolag samt fastighets- och investmentbolag.

2. Nyckeltal och värdering av banker

3. Praktisk företagsvärdering med fallgropar och sektorspecifik genomgång

4. Noterade företags information till marknaden (IR)

5. Information gällande företagsobligationer

6. CR-rekommendation

7. GIPS-rekommendation
 
  © 2017 Jure AB