Förhandsbesked i skattefrågor
   
 
Författare:Persson Österman Roger
Titel:Förhandsbesked i skattefrågor
Utgivningsår:2013
Omfång:231 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788677
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

Pris: 385 SEK exkl. moms
Skattekonsekvenserna av civilrättsliga transaktioner med ekonomisk innebörd är inte sällan svåra att förutse. Det är en förklaring till institutet ”förhandsbesked”, som lämnas av myndigheten Skatterättsnämnden. Förhandsbesked är en fascinerande företeelse. Normalt sysslar rättstillämpningen med att lösa tvister, som uppstått till följd av ett historiskt förlopp. Det handlar om att ta reda på vad som hänt och döma utifrån det. Skatterättsnämnden sysslar i allmänhet med framtiden. Samtidigt är det alltså fråga om en form av tvist med två parter inblandade, en rättegång i förväg.

Detta märkliga förhållande leder till en mängd intressanta processuella frågeställningar. Denna bok beskriver gällande processrätt med avseende på förfarandet inför Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen. Boken vänder sig till alla de som kommer i kontakt med förhandsbeskedet: sökande, ombud, anställda vid Skatteverket och domare.
 
  © 2017 Jure AB