Skatteförfarandet
– Praktisk genomgång av skatteförfarandelagen
   
 
Författare:Andersson Lennart , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Skatteförfarandet – Praktisk genomgång av skatteförfarandelagen
Utgivningsår:2013
Omfång:406 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170278556
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

SLUT på förlag
En praktisk inriktad genomgång av den nya skatteförfarandelagens 71 kapitel och många paragrafer. En lång rad gamla lagar har ersatts och alla bestämmelser samlats ihop till en enda lag. Med boken blir du uppdaterad på alla nya regler och begrepp.


Dessutom har det tillkommit en rad nya bestämmelser, t ex när det gäller deklarationsinlämning, momsdeklaration, ombud, skattetillägg och F-skattegodkännande. Boken förklarar skatteförfarandets bestämmelser och tillämpning på ett begripligt och handfast sätt.

Hur fungerar det med fyra deklarationstidpunkter för juridiska personer? Hur tolkar man de nya reglerna om anstånd? Vad innebär de generösare reglerna kring skattetillägg? Hur slår de nya reglerna om helårsmoms? Vilka krav gäller kring bevisning i olika situationer?

Boken besvarar dessa och många andra frågor med hjälp av praktiska exempel och begripliga förklaringar.
 
  © 2017 Jure AB