Bolag, föreningar, stiftelser
– En introduktion
   
 
Författare:Hemström Carl , Giertz Magdalena
Titel:Bolag, föreningar, stiftelser – En introduktion
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:138 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206408
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 311 SEK exkl. moms
Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill – eller på grund av utbildningskrav måste – lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Carl Hemström, men efter hans frånfälle har ansvaret för fortsatt uppdatering övergått till Magdalena Giertz.

I denna åttonde upplaga har en del redaktionella förändringar genomförts i syfte att ytterligar underlätta läsningen för de läsare som saknar juridiska förkunskaper. Författaren har även beaktat de lagändringar vilka genomförts fram till den 1 november 2013.
 
  © 2017 Jure AB