Prop. 2013/14:37 Tillgänglighet och deltagande i val
   
 
Titel:Prop. 2013/14:37 Tillgänglighet och deltagande i val
Utgivningsår:2013
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:37
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 30 SEK exkl. moms
Vallokaler ska vara tillgängliga för var och en. Den nuvarande möjligheten för kommuner att använda förtidsröstningslokaler som inte uppfyller kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning tas därför bort med förslaget. Vidare föreslås ändringar i vallagen för att underlätta för utländska unionsmedborgare att ställa upp som kandidater i val till Europaparlamentet.

Det föreslås bl.a. även ändringar i kommunallagen och vallagen som innebär att utländska unionsmedborgare med diplomatisk immunitet ska kunna delta i val till Europaparlamentet, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 28 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB