Prop. 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning
   
 
Titel:Prop. 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning
Utgivningsår:2013
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314031
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Läkares specialistkompetenskurser som är bekostade av allmänna medel har på uppdrag av regeringen sedan 2002 anordnats av Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För att verksamheten ska överensstämma med gällande upphandlingslagstiftning har regeringen genom beslut i september 2012 överfört uppdraget till Socialstyrelsen. I propositionen föreslås de lagändringar som är nödvändiga för att ansvaret för administrationen av specialistkompetenskurserna ska kunna föras över till Socialstyrelsen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.
 
  © 2017 Jure AB