Det Gotländska Tingshuset
– ett domstolshus och dess konst i ord och bild
   
 
Författare:Mellqvist Mikael
Titel:Det Gotländska Tingshuset – ett domstolshus och dess konst i ord och bild
Utgivningsår:2013
Omfång:144 sid.
ISBN:9789185333523
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Rättshistoria , Processrätt

Pris: 190 SEK exkl. moms
Denna bok handlar om möten.

Med Mikael Mellqvist com ciceron tas du med på en vandring i det gotländska tingshuset. Grunden utgörs av en kortare redogörelse för det gotländska tingshuset historia och arkitektoniska särprägel. Du får sedan möta tingshuset och dess rum samt delar av den lokalt förankrade och nutida konst tingshuset rymmer.

19 konstverk presenteras i bild, vart och ett av dem beledsagat av en essä inom ramen för bokens tema och inspirerad av verket i fråga. Medverkande konstnärer ges också en kortfattad prensentation.

Över bokens sidor svävar en människo- och demokratisyn som alltmer trängts undan. Den synen handlar om delaktighet och egenmakt och om att rättskipning, för att vinna förtroende och tillit, mäste ha en starkare förankring i folkdjupet än vad den formella demokratin och den juridiska teknokratin förmår erbjuda.
 
  © 2017 Jure AB