SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället?
   
 
Titel:SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället?
Utgivningsår:2013
Omfång:328 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240427
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om överskuldsättning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:78
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning. I uppdraget har även ingått att analysera de problem som olika grader av skuldsättning medför för enskilda personer, närstående och samhället i stort samt kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning. Att särskilt beakta situationen för barn och unga i överskuldsatta familjer har också ingått i uppdraget.

Utredningen har även undersökt eventuella behov av förändringar i lagstiftningen. Dock har inte det inte ingått att lämna författningsförslag.
 
  © 2017 Jure AB