Prop. 2013/14:56 Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
   
 
Titel:Prop. 2013/14:56 Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Utgivningsår:2013
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314056
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:56
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att det i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel införs bestämmelser som ger kommunen möjlighet att genomföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel i syfte att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, dvs. 18 år.

Kontrollköp får genomföras i syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut de aktuella varorna om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått föreskriven ålder. Kommunen får endast anlita en person som har fyllt 18 år för att utföra kontrollköpen. Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att vidta administrativa åtgärder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.
 
  © 2017 Jure AB