Regeringens skrivelse 2013/14:57 Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:57 Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014
Utgivningsår:2013
Omfång:66 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av inriktning och utveckling av äldrepolitiken sedan 2006. Vidare redovisar regeringen sin bedömning av fortsatta utmaningar inom äldrepolitiken.
 
  © 2017 Jure AB