Regeringens skrivelse 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export
Utgivningsår:2013
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314055
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:55
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 40 SEK exkl. moms
Riksrevisionen har granskat statens insatser för att främja företags förmåga till export. Syftet med granskningen har varit att undersöka om dessa är effektiva och organiserade utifrån företagens behov. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen, Sveriges export- och investeringsråd, Tillväxtverket, Enterprise Europe Network och Almi Företagspartner AB. I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas inom området.
 
  © 2017 Jure AB