Regeringens skrivelse 2013/14:50 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:50 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet
Utgivningsår:2013
Omfång:73 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314050
Serie:Propositioner nr. 2013/14:50
Ämnesord:Internationell rätt , Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten samt redogör närmare för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas inom de områden som omfattas av granskningen.
 
  © 2017 Jure AB