Regeringens skrivelse 2013/14:23 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod?
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:23 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod?
Utgivningsår:2013
Omfång:115 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314023
Serie:Propositioner nr. 2013/14:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod? (RiR 2013:4). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB