Svea hovrätt 400 år
   
 
Titel:Svea hovrätt 400 år
Utgivningsår:2014
Omfång:564 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017332
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Rättshistoria , Processrätt

SLUT på förlag
Detta är en Jubileumsskrift med anledning av Svea hovrätts 400-årsjubileum.

Innehåll:

Inledning
Svea hovrätt 400 år
Fredrik Wersäll
-Några kärnfakta om hovrätten under 400 år
Claes Lewenhaupt
-En historisk återblick
-Svea hovrätt som traditionsbevarare och reformkritiker.
-Några rättshistoriska nerslag 1614–1948
Kjell Å Modéer
-Domstolarna idag
-Domstolar och domare i Sverige – ett utvecklingsperspektiv på
domstolar och domare från mitten av förra seklet till idag
Johan Hirschfeldt
-Rättegångsbalken och brottsofferperspektivet
Margareta Bergström
-Processprincipernas utveckling under rättegångsbalken
K-G Ekeberg
-Funktionsfördelningen tingsrätt–hovrätt
Lars Eklycke
-JO:s tillsyn över domstolarna under åren med
rättegångsbalken
Lars Lindström
 
  © 2017 Jure AB