Prop. 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel
   
 
Titel:Prop. 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel
Utgivningsår:2014
Omfång:249 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314093
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:93
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag som syftar till att uppnå målen om en modern hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla på lika villkor. Den prismodell som presenteras ska så långt möjligt bidra till tidig tillgång till nya och innovativa läkemedel samtidigt som den också ska möjliggöra god kostnadskontroll i landstingen och säkerställa att prisnivån på läkemedel i Sverige är i nivå med nivån i andra jämförbara länder.

I propositionen föreslås ett antal ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., lagen (2009:366) om handel med läkemedel, och lagen (1996:1156) om receptregister.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 i fråga om farmaceutkryss och i övrigt den 1 juli 2014
 
  © 2017 Jure AB