Prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta
   
 
Titel:Prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta
Utgivningsår:2014
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:116
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
För att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga föreslås i propositionen att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks avgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB