Prop. 2013/14:119 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård
   
 
Titel:Prop. 2013/14:119 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård
Utgivningsår:2014
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:119
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås nya bestämmelser som införs i syfte att skapa en trygg och säker vårdmiljö och motverka brottslighet vid sjukvårdsinrättningar för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2014.
 
  © 2017 Jure AB