Prop. 2013/14:192 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:192 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen
Utgivningsår:2014
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314192
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:192
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår en förlängning av den tid då vissa bestämmelser i polisdatalagen inte behöver tillämpas.

Enligt gällande reglering behöver vissa av polisdatalagens bestämmelser om gemensamt tillgängliga uppgifter inte tillämpas förrän den 1 januari 2015. Det gäller lagens bestämmelser om sökning, bevarandetider för behandling av uppgifter i brottsanmälningar och förundersökningar och, när det gäller den brottsutredande verksamheten, en bestämmelse som ställer krav på särskild upplysning i de fall en person inte är misstänkt för brott. Den tid då bestämmelserna inte behöver tillämpas förlängs till utgången av år 2017.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB