Prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet
   
 
Titel:Prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet
Utgivningsår:2014
Omfång:149 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:118
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar i bland annat kommunallagen. Syftet med förslagen är att förbättra kommuner och landstings uppföljning och kontroll av privata utförare och att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Ändringen i kommunallagen som rör kommunernas och landstingens informationsskyldighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 och övriga lagändringar den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB