Regeringens skrivelse 2013/14:87 Ett stärkt föräldrastöd
– för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:87 Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor
Utgivningsår:2014
Omfång:49 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314087
Serie:Propositioner nr. 2013/14:87
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogör regeringen för genomförda insatser i syfte att stärka stödet till föräldrar i föräldraskapet. Redogörelsen omfattar innevarande och föregående mandatperiod. Det är första gången regeringen lämnar en sådan redogörelse till riksdagen. För att ge en bredare och mer samlad bild av vilket föräldrastöd som erbjuds i olika verksamheter, beskrivs även i vissa delar sådant föräldrastödjande arbete inom myndigheter, kommuner, landsting och ideella organisationer som bedrivs utan särskilda satsningar från regeringens sida. I skrivelsen redogör regeringen för sina bedömningar och för insatser i syfte att ytterligare förbättra stödet till föräldrar.
 
  © 2017 Jure AB