Prop. 2013/14:117 Verksamhetsstödet för idrottens bildningsverksamhet
   
 
Titel:Prop. 2013/14:117 Verksamhetsstödet för idrottens bildningsverksamhet
Utgivningsår:2014
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314117
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:117
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde som ger lagstöd för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas verksamhet att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Det föreslås också en ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att offentlighetsprincipen ska gälla hos SISU i den del av studieförbundets verksamhet som består i fördelning av statsbidrag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.
 
  © 2017 Jure AB