Regeringens skrivelse 2013/14:204 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:204 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister
Utgivningsår:2014
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314204
Serie:Propositioner nr. 2013/14:204
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Statens satsningar på nationella kvalitetsregister - leder de i rätt riktning? (RiR 2013:20). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.
 
  © 2017 Jure AB