Prop. 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län
   
 
Titel:Prop. 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län
Utgivningsår:2014
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:122
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Lagförslaget innebär att lagen även omfattar Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län och gäller för landstingen i dessa län. Förslaget innebär vidare att Östergötlands läns landsting, Kronobergs läns landsting och Jämtlands läns landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB